top of page

Gizlilik Politikası

EstiloTango, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla kişisel bilgilerinizi (isim, adres, telefon, cep telefonu, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir. Bu bilgiler, online alışveriş sitemiz www.estilotangostore.com dan satın aldığınız ürünün kargolanması, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri "sınıflandırma" çalışmalarında sadece Estilotango bünyesinde kullanılmaktadır. Estilotango topladığı bilgileri söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve de satmamaktadır. 

 

Estilotango, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde estilotangostore.com adresli sitenin kullanımı sırasında izlediği ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla Estilotango iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.

 

Üyelerimize ait bilgiler yasal düzenlemelerin öngördüğü sorumluluklarımız çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir.

 

Müşterinin üçüncü kişilerle ilgili şahsi nitelikteki bilgiler vermiş olması durumunda söz konusu kişi ya da kişileri şahsi nitelikteki bilgilerinin işlenmesi ve kullanılması hakkında bilgilendirme ve söz konusu bilgilerin yukarıda belirtilen amaçlarla kullanılması için açık rızalarının alınması sorumluluğu Müşteri’ye ait olacaktır.

 

Mevzuat çerçevesinde müşterilerin verilerinin nasıl kullanıldığına ilişkin bilgi talep etmek, varsa yanlış verilerin düzeltilmesini istemek, elde edilmiş verilerin silinmesini veya yok edilmesini istemek, bilgilerin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığını öğrenmek, işlemeye itiraz etmek ve varsa uğradığı zararın giderilmesini talep etmek hakları bulunmaktadır.

 

Müşteri bu web sitesine üye kaydı yaptırdığında ve bilgilerini verdiğinde söz konusu bilgileri Estilotango şirketine ve/veya aktarmamıza açık biçimde onay vermiş olduğu konusunda bilgilendirilmiştir.

 

Müşteri, Estilotango tarafından bilgilerinin sadece faaliyet ile ilgili olarak kullanılacağı, işleneceği, verilerin işlenmesi amacıyla Estilotango’nun kendi bünyesi içerisinde kullanılacağı konusunda açıkca bilgilendirilmiştir.

 

Bu bilgiler, EstiloTango’nun belirleyeceği (sosyal medya-online reklam işletmecileri dahil) üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi için (sahtecilik soruşturmaları, fatura tahsilatı, üyelik ve ödül programları, teknolojik hizmet tedariki, finansal işlem yönetimi, lojistik hizmetler, nakliye, sipariş yönetimi ve müşteri hizmetleri ve/veya satın alma işlemlerinde kullanıcılarımıza yeterli güvenceleri sunmak için web sitemizde gerçekleştirilen işlemlerin analizi gibi) ya da alışveriş işlemlerinizi işleme koymak için, gerek ise her türlü, ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama ve üyelik bilgilendirmeleri, uygulamaları ve işlemleri yapılması amacı ile otomatik olan/olmayan yöntemler ile alınabilir, temin olunabilir, devralınabilir, yasal azami süre aşılmamak üzere öngörülecek süre için   yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilebilir, depolanabilir, muhafaza olunabilir, elde edilebilir hale getirilebilir, kullanılabilir, güncellenebilir, değiştirilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, paylaşılabilir, yurt içinde/dışında aktarılabilir, transfer olunabilir ve sair kanunlara uygun suretler ile işlenebilir.

 

Müşteri verdiği bilgilerin gerçek ve doğru olduğunu garanti eder ve bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olduğunda EstiloTango’ya bildirmeyi taahhüt eder. Kayıt formunda belirtilen yanlış, eksik ya da tam olmayan bilgiler nedeniyle web sitemizin, web sitesi sorumlusunun ya da herhangi bir üçüncü kişinin maruz kalabileceği zarar ya da kayıptan Müşteri (bilgileri ibraz eden kişi) sorumlu olacaktır. 

Bu web sitesinde siteyi ziyaretiniz sırasında edinilen bilgiler içeren küçük metin dosyaları olan ve temel amacı web sitesini ziyaret deneyiminizi iyileştirmek olan çerezler kullanmaktayız.

 

Site'nin mobil versiyonu-aplikasyonunun (akıllı cihaz uygulamasının) kullanıldığı hallerde üyelerin Estilotango’ya, bayileri ile anlaşmalı kuruluşlarına ait fiziki ve e-ticaret mağazaları-reyonları ile içinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerine ve buralardan alışverişlerine dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgiler de (konum verileri, incelenen ürünler ve alışveriş konusu ürün-tutar bilgileri dahil) cihazlarında ilgili fonksiyonlar açık ise bluetooth ve kablosuz ağ bağlantılarından uygun teknik yöntemler ile alınabilir, yukarıdaki paragrafta belirtilen ticari amaçlar ile anılan şirketler ve kuruluşlarca yukarıda belirtilen kapsamda işlenebilir.

"Şirketinize ait markalara ilişkin sanal mağaza, sosyal paylaşım, ürün kişiselleştirme, reklam vb. konularda oluşturulan uygulamalara, işbu web sitesinde tanımlı olan ve tarafıma ait üyelik bilgilerinin tanımlanmasını ve bu üye bilgilerimle ilgili aplikasyonlara üyeliğimin yapılmasını kabul ediyorum. Bu kapsamda üyelik bilgilerimin, ilgili applikasyonlar için kullanılmasına, işlenilmesine ve bu bağlamda transfer edilmesine onay veririm.”

Üyeler arzu ettikleri   her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin aşağıda belirtilen iletişim kanallarından Estilotango’ya ulaşarak veya iletilerimizde belirtilen red işlemini yaparak taraflarına ticari elektronik iletişimleri durdurabilirler. Üyenin bu husustaki açık bildirimine göre belirttiği kanallar için tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur (yasalara göre mümkün-gereken işlem ve iletişimler devam eder).

 

Estilotango’ya info@estilotangostore.com adresinden e-posta yoluyla, www.estilotangostore.com/iletisim adresindeki iletişim formunu doldurarak,

0533 770 9717   numaralı müşteri hizmetleri telefon numarasından ulaşabilirsiniz.

 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin bilgiye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

 

Estilotango

Adresi : Paris Caddesi 14/A Kavaklıdere/Ankara/Türkiye

Telefon : 0533 770 9717   

Eposta : info@estilotangostore.com

 

 

ÖDEME GÜVENLİĞİ

EstiloTango resmi internet sitesinde kredi kartı ile alışveriş yapılmamaktadır. Banka havale/EFT işlemi ile alışverişiniz gerçekleşmektedir. Toplanan mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli 3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler banka hesap no dahil gerekli tüm mali bilgileri içerir. 

Tüm kişisel bilgileriniz internet güvenlik standardı olan SSL Secure sistemi şifrelenmiştir. Bu şekilde internet üzerindeki dolaşımları sırasında herhangi bir şekilde bu bilgilerinizin istenilmeyen kişi veya kurumlarda ele geçirilmesi önlenmiştir. 

Güvenli ortamda yapacağınız işlemlerde hiçbir kişi, kurum ve kuruluş bilgilerinize ulaşamamaktadır. 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ   İÇİN İZNİNİZ

 

Verdiğim iletişim bilgileri ve diğer kişisel bilgilerim ile ürün-hizmet alışverişlerime, e-ticaret ve fiziki mağazalar-reyonlar ile içlerinde yer aldıkları yapıları-siteleri ziyaretlerime ve buralardan alışverişlerime dair her türlü kişisel olan-olmayan bilgilerim ile ilgili olarak; gizliliklerinin korunması için luzumlu tedbirler alınarak ve işlenmesine dair kanuni ilkelere uygun şekilde Veri Sorumlusu Şirket   EstiloTango ve keza ortakları-iş ortakları, halefleri, servis sağlayıcıları-tedarikçileri (sosyal medya işletmecileri dahil) ve bunların belirleyeceği üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından, gerek yasal nedenlerle, gerek genel ve kişiye özel ürün-hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmem için, gerek ise her türlü ürün-hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı   ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile   isim, soyisim, rumuz, yaş, cinsiyet, medeni durum, yaşanılan bölge, eğitim düzeyi, ilgi alanları, her türlü ürüne ilişkin alışveriş alışkanlığı-tercih, beğeniler, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodu, teknik reklam tanıtıcısı-kimliği bilgileri, mail adresi, şifre hariç her türlü kart bilgileri ve konum verileri gibi kişisel bilgilerimin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, (yurt içinde-dışına) aktarılması, transferi ve sair suretler ile işlenmesi için, ilgili tüm kanuni haklarım hususunda bilgilenmiş olarak, açıkca izin (rıza-onay) veriyorum.   

 

ELEKTRONİK TİCARİ İLETİ GÖNDERİMİ İÇİN İZNİNİZ

Kanunlara uygun şekilde, her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin çeşitli tanıtım, reklam, promosyon, satış ve pazarlama amacıya, keza, mağaza kartı ve üyelik bilgilendirme, işlem ve uygulamaları için Şirketiniz EstiloTango’ya, tarafıma     SMS/kısa mesaj, anlık bildirim, sosyal medya ve diğer online reklam ağları, otomatik arama, bilgisayar, telefon, faks, e-posta/mail, (cihazımda açık ise) bluetooth-diğer kablosuz ağlar ve diğer elektronik iletişim araçları ile ticari elektronik iletiler ve diğer iletiler göndermeleri için açıkca izin ve onay veriyorum.   

Üyelik işleminiz tamamlandığında belirttiğiniz cep telefonuna/e-posta adresinize " onayınız alındı" vb. bir mesaj göndereceğiz.   İstediğiniz her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, gerek söz konusu mesajda, gerek elektronik iletilerimizde   belirtilen işlemi (red) yaparak "ticari elektronik   iletişimi" durdurabilirsiniz (kanunlar gereği mümkün veya yapılmakla yükümlü olunan iletişimler devam eder).

bottom of page